Dodaj ogłoszenie
Regulamin


Regulamin:


Przed skorzystaniem z serwisu, prosimy o przeczytanie regulaminu, ponieważ korzystając z serwisu, szczególnie dodając w nim informacje użytkownik potwierdza, akceptacje zawartych w nim postanowień, i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 Warunki korzystania z serwisu:

 
Zawartość strony nie może być w żadnym wypadku powielana, kopiowana, wykorzystywana na innych stronach WWW, w żadnej formie - chyba, że za pisemną zgodą serwisu Ealing.pl

 

 


Korzystanie z Serwisu:

 
Dodając ogłoszenia, publikację(tekstową bądź graficzną), użytkownik daję serwisowi Ealing.pl niezmienne prawo na używanie, reprodukowanie, modyfikowanie, tłumaczenie i publikację tych materiałów w całości lub częściowo.

 

Dodając ogłoszenie użytkownik, daje serwisowi Ealing.pl do zrozumienia, że jest posiadaczem praw autorskich do tekstów, grafik i są one wolne od roszczeń osób trzecich, lub że przysługuje mu prawo do korzystania z tych materiałów, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, do publikacji w Internecie.

 

 


Dodawanie ogłoszeń/Wpisów:

 
Ogłoszenia w serwisie dodawane są na wybrany przez użytkownika okres czasu, serwis Ealing.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia materiału, publikacji które naruszają niniejszy regulamin bez podania przyczyny, a w przypadku naruszenia prawa, przekazać potrzebne informacje odpowiednim instytucjom.

 

Ogłoszenia dodajemy:

- do poprawnych kategorii, które odpowiadają treści dodanego ogłoszenia.

- tytuł ogłoszenia nie może zawierać adresu strony WWW

- tytuł nie może zawierać nr. telefonu

- ogłoszenia nie może być dodane jeżeli jest tylko i wyłącznie reklamą innego serwisu.

- nie mające nic wspólnego ze społecznością Polską w Anglii.

 

Wpis do katalogu firm:

- wpis dodajemy do kategorii, odpowiadającym tematyką dodawanej firmie.

- w tytule podajemy nazwę firmy,

- opis nie powinien zawierać strony WWW (jest na nią specjalna kolumna)

- opis musi opisywać firmę, produkty przez nią sprzedawane.

 

 


Ealing.pl zabrania:

 
- Dodawania treści zawierających wulgaryzmy, treści naruszające dobre imię osób trzecich, niezgodne z prawem, erotyczne.

- Działań mających zaszkodzić użytkownikom serwisu.

- Używanie treści, materiałów naruszających dobra osób trzecich, w szczególności prawa majątkowe, lub prawa autorskie.

- Dodawanie materiałów, treści które wymagają posiadanie praw autorskich, których użytkownik nie posiada.

- Działań uważanych uważanych za przestępstwo, lub będących niezgodnych z prawem.

 Odpowiedzialność Serwisu:

 
Serwis Ealing.pl nie sprawdza oraz nie weryfikuję informacji, materiałów, treści, ogłoszeń dodawanych na łamach serwisu, dlatego też serwis Ealing.pl nie ponosi odpowiedzialności za dodawane treści, i nie gwarantuje wiarygodności dodanych materiałów. Odpowiedzialność za treści dodawane w tym zakresie ponosi użytkownik.

 

Serwis Ealing.pl dołoży wszelkich starań, aby nasz serwis był dostępny cały czas, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli serwis w jakiś sposób może być nie dostępny.

 

Informacje zawarte na stronie powinny być traktowane jako wskazówki, porady - nie mogą być traktowane jako jedyne źródło informacji.

 

Ealing.pl nie ponosi odpowiedzialność za możliwe straty wynikające z korzystania serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności, za wstrzymanie serwisu, lub jego chwilowe nie działanie z przyczyn nie zależnych od serwisu Ealing.pl

 

Ealing.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przedawnione znajdujące się na łamach serwisu, oraz za następstwa ich użytkowania.

 

Zobowiązujemy użytkowników do dokładnego czytania ogłoszeń, treści przed dodaniem ich do zasobów naszego serwisu. W razie pytań prosimy skorzystać z zakładki: kontakt.

 Regulacje aukcyjne:


Ealing.pl nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność dodawanych ogłoszeń, oraz ich zgodność z prawdziwym stanem rzeczy. W tym wypadku serwis Ealing.pl nie może zostać zobligowany do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawdziwego opisu, lub błędnego opisu umieszczonego przez osoby trzecie. Serwis Ealing.pl nie ponosi odpowiedzialności za nabycie dóbr za pośrednictwem naszego serwisu, gdyż: nie jesteśmy serwisem aukcyjnym, a użytkownik dokonujący transakcji za pośrednictwem ogłoszenia, podlega regulaminowi osoby trzeciej (wystawiającej transakcję pośrednictwem umieszczenia ogłoszenia na łamach Ealing.pl). Ealing.pl nie ponosi odpowiedzialności za transakcję użytkowników z osobami trzecimi, a niniejszy regulamin w tej sytuacji traci moc, i nie ma zastosowania.

 

 


Ważność / Prawo regulujące Regulamin:

 
Jeżeli któryś z pkt regulaminu zostanie uznany za nieważny, niezgodny z prawem - reszta zapisów pozostaje nienaruszona.

 

Serwis podlega prawu Anglii i Walii, i tylko one posiadają prawo rozstrzygania niejasności wynikających z poprawności tego Regulaminu.

Serwis Ealing.pl dba o prawo, i dokłada wszelkich starań aby poprawność serwisu była zgodna z prawem każdego kraju, jednak treści zawarte w serwisie mogą nie być zgodne z prawem innego kraju niż Wielka Brytania.

Serwis Ealing.pl zastrzega sobie prawo dodawania pkt, lub zmiany regulaminu bez informowania o tym użytkowników - w każdym momencie, gdy uzna to za stosowne.

 


Płatności:

 
Obecnie serwis Ealing.pl nie pobiera żadnych płatności z tytułu korzystania z serwisu Ealing.pl

Stan na: 23-12-2013.

 

 

----------------------------------------------------------------------

Zawartość strony, oraz podstron serwisu Ealing.pl, należą do właściciela serwisu Ealing.pl

W razie pytań, prosimy o korzystanie z formularza w zakładce: kontakt.

 

 Reklama
Portal Portal Informacje Portal